Sigortalı Çalışmak Nafaka Almaya Engel Midir?

Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesine  göre boşanma ile mali güçlüğe düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak kaydıyla,  diğer taraftan mali gücü oranında nafaka isteyebilecektir.

Türk Medeni Yasası, ancak boşanma ile mali güçlüğe düşecek tarafın yoksulluk nafakası isteyebileceğini düzenlemektedir. Boşanma ile yoksulluğa düşmekten, genel anlamıyla;  yemek giyinme ulaşım, sağlık, kültür gibi maddi varlığını için zorunlu görülen harcamaları karşılayamayacak  duruma  gelmek anlaşılmalıdır.

Sigortalı çalıştığı halde, boşanma davası sırasında, yoksulluk nafakası talebinde bulunan yahut, halihazırda nafaka almaya devam ederken sigortalı çalışmaya başlayan kişiler, çalışmalarının nafakaya ilişkin durumlarını nasıl etkileyeceğini merak etmektedirler.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2015/9825  E. 2015/13574 sayılı kararı bu tartışmaya ışık tutacak niteliktedir. Yargıtay’ın anılan kararında, asgari ücretle çalışan davalı için; çalışıyor olması sebebiyle nafakanın kaldırılması talebi değerlendirilmiştir. Kararda günümüz ekonomik koşullarında nafaka ile geçinmek mümkün olmayacağından davalının çalışmasının olağan olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kararda asgari ücretin yoksulluğu ortadan kaldırmayacağına da değinilmektedir.

Yargıtay’ın anılan kararı gözönünde bulundurulduğunda; çalışmanın tek başına nafaka almaya engel olmayacağı açıktır. Ancak çalışma olgusu, kişinin mali gücünde değişiklik yaratacağından, nafakanın daha az miktarda takdir edilmesinde yahut devam eden nafakanın indirilmesinde dikkate alınabilir.