Erkeğe Yoksulluk Nafakası Ödenir Mi?

Yoksulluk nafakası TMK’nun  175. Maddesinde düzenlenmiştir. TMK’nuun 175. Maddesine göre: “ Boşanmayla yoksulluğa düşecek taraf; kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.”

Yoksulluk nafakası, anlaşmalı boşanmalarda tarafların müşterek iradesine göre belirlenirken, çekişmeli boşanmalarda  belli kriterler dikkate alınarak mahkemece takdir edilmektedir.

Genellikle kadınlar tarafından alındığı bilinen yoksulluk nafakasının boşanma ile mali güçlüğe düşen erkeklerce de talep edilebilecek midir?

Öncelikle yasanın bu konuda herhangi bir ayrım yapmadığını, “boşanma yoksulluğa düşecek taraf” demekle yetindiğini belirtmek gerekir. TMK yoksulluk nafakasının ödeneceği eşin kadın ya da erkek olmasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Yasa, nafaka alacak eşin boşanma ile mali güçlüğe düşecek olması ve kusurunun daha az olmasını yeterli görmektedir.

Erkeğe nafaka ödenmesine ilişkin Yargıtay içtihatları da yasayla uyum içindedir. Öyle ki Yargıtay  20.09.2016 tarihli kararında, erkeğe 250 TL ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını, nafaka miktarını az bularak bozmuş, artırılmasına hükmetmiştir.

Yargıtay’ın anılan kararında boşanan kadının aylık 9.000 TL geliri bulunmaktayken, boşanan erkek işsizdir ve mali bakımından güç durumdadır. Yargıtay somut durumu değerlendirerek aylık 250 TL nafakanın az olduğuna hükmetmiştir.