Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları tarafların boşanma ve sonuçları üzerinde anlaşmalarına bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraflar  boşanma ve  boşanmaya bağlı sonuçlar üzerinde anlaşmış ise; anlaşmalı boşanma; bu hususlarda mutabık değillerse çekişmeli boşanma yolunu izleyeceklerdir. Bu yazımızda çekişmeli boşanma davalarının nasıl açıldığını inceleyeceğiz.

Öncelikle çekişmeli boşanma davası açmak için boşanma istemini ve gerekçelerini dile getiren bir dava dilekçesi hazırlanması gerekir. Dava  dilekçesinde, boşanma sebebi, ile boşanmaya ilişkin nafaka, velayet, tazminat  gibi ek taleplerin belirlenmesi önem taşır. Dava dilekçesinde tarafların nüfus ve adres bilgileri de yer almalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu dava dilekçesinin unsurlarını 119. Madde ile belirlemiştir. Maddede sayılan unsurlarda eksiklik bulunması  davanın devamında sorun yaşamanıza ,bazı hallerde ise; hakimin belirlediği süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde  davanın açılmamış sayılmasına neden olur.

Davayı hangi mahkemede açacağınız da ihtimam gösterilmesi gereken bir husustur. Boşanma davasını eşlerden birinin yerleşim yeri  ya da eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yer aile mahkemesinde açmak gerekir. Yetkili mahkemenin bulunduğu yerde aile mahkemesi yok ise; dava asliye mahkemelerinde açılacaktır. Gerekli harçlar yatırılarak dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ile dava açılmış olur.

Boşanma davalarında, boşanmaya neden olan vakıaların ispatı, ispata yarar delillerin hangi sürede ve nasıl mahkemeye sunulacağı, taleplerin detaylandırılması hukuki bilgi ve birikim gerektirmektedir. Uygulamada avukatlık mesleğine mensup olmayan kişilerce hazırlanan dilekçeler ile  davalar açılmakta ve  boşanan kişiler ciddi hak kayıplarına uğramaktadır. Boşanma sürecinde ve sonrasında  yasanın tanıdığı tüm haklardan yararlanabilmek için  dava sürecini bir avukatla birlikte takip etmekte büyük fayda vardır.