Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Boşanmanın, evliliğin sona ermesi dışında bir çok hukuki sonucu bulunmaktadır. Yoksulluk nafakası bu sonuçlar içerisinde en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. Yoksulluk nafakası nedir? Kimler nafaka alabilir? Ne zaman sona erebilir? Gibi sorular sık sık hukukçuların karşısına gelmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma ile mali güçlüğe düşen, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla diğer taraftan nafaka isteyebilmektedir. Boşanmanın kesinleşmesiyle, boşanan eşe ödenmeye başlayan bu nafaka türü, TMK’nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasını oluşturmaktadır.

Yoksulluk Nafakası Kime Ödenir?

Türk Medeni Kanunu; yoksulluk nafakası alan tarafın mutlaka boşanma ile yoksulluğa düşecek olmasını aramaktadır. Nafaka alacak tarafın, yoksulluğa düşecek olması yeterli olup; mutlaka hiçbir geliri olmaması aranmaz. Hakim tarafların evlenmeden önceki sosyo ekonomik durumlarını, evlendikten sonraki ekonomik koşullarını, gelir ve giderlerini gözönünde bulundurarak takdir eder.

Yoksullluk Nafakası Ne Zaman Ödenmeye Başlar?

Yoksulluk nafakası, boşanma sırasında hükmedilen tedbir nafakasından farklı olarak boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ödenir. Boşanma hususunda mahkemenin verdiği karar, taraflara tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün geçmesiyle birlikte kesinleşir.Mahkeme kararının kesinleşmesi için, kararın tebliğinden itibaren geçecek 15 günlük sürede kararın kesinleşmesini önleyecek hukuki yollara (istinaf) başvurulmamış olmalıdır.

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

İrat şeklinde öedenen maddi tazminat ve nafakanın ne zaman sona ereceği TMK’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir.

  • Boşanma ile yoksulluğa düşen eşin, yoksulluğu sona ererse, boşanma ile karar verilen yoksuluk nafakası da kalkar.
  • Yoksulluk nafakası alan eş, nafaka alırken yeniden evlenir ya da başka bir kişiyle evlilik hayatı sürerse yoksulluk nafakası sona erer.
  • Yoksulluk nafakası alan eş ya da nafaka ödeyen eş hayatını kaybederse, yoksulluk nafakası ortadan kalkar.
  • Yoksulluk nafakası alan eşin haysiyetsiz hayat sürmesi halinde de; yoksulluk nafakası sona erer.